Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidməti
Dövlət proqramlarında icrası Dövlət Miqrasiya Xidmətinə
həvalə edilmiş tədbirlərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı portal

Dövlət Miqrasiya Xidmətinin icrasında iştirak etdiyi Dövlət Proqramlarının siyahısı: