Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidməti
Dövlət proqramlarında icrası Dövlət Miqrasiya Xidmətinə
həvalə edilmiş tədbirlərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı portal

Hesabatlar

"2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı"nın həyata keçirilməsi üzrə "Tədbirlər Planı (2011-2015-ci illər)"nın icrası ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən 2014-cü il ərzində görülmüş işlər barədə məlumat