Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidməti
Dövlət proqramlarında icrası Dövlət Miqrasiya Xidmətinə
həvalə edilmiş tədbirlərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı portal

Sənədlər

Açıq hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı