State Migration Service of the Republic of Azerbaijan
Dövlət proqramlarında icrası Dövlət Miqrasiya Xidmətinə
həvalə edilmiş tədbirlərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı portal

Dövlət Miqrasiya Xidmətinin icrasında iştirak etdiyi Dövlət Proqramlarının siyahısı: